Clínica dental

Agenèsies dentals | Clínica Dental Ortodent

[título_original] – Nueva actualización 2023

Somos un pequeño grupo de apasionados profesionales de la odontología que han estado escribiendo artículos para el público durante más de 10 años. Nuestra misión es proporcionar información precisa y actualizada sobre la salud bucal para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre su atención dental.
Sabemos que una excelente salud bucal es esencial para la salud y el bienestar general, y estamos comprometidos a ayudar a nuestros lectores a lograr y mantener dientes y encías saludables.

Agenèsia dental és el que coneixem com falta o absència d’una dent, de llet o permanent. Es tracta d’un defecte pel qual no surten certes dents a la boca pel fet que ja no s’han format.

Les agenèsies són les alteracions craniofacials més freqüents i poden variar des d’una sola dent fins a tota la dentició. Qualsevol dent pot estar absent però les més freqüents són: els queixals del seny, les segones premolars i les incisives laterals superiors.

Afecta més a les dents permanents que a les de llet.

Un grau anterior a no tenir una dent és que aquesta surti més petita o que tardi més a sortir que la mateixa dent de l’altre costat.

La causa és principalment genètica, però també hi ha factors locals o ambientals que poden afavorir-ho (traumatismes, alteracions hormonals…).

Es diagnostiquen en una exploració i en les radiografies; per això és tan important visitar periòdicament l’odontòleg, per poder diagnosticar-ho aviat; una agenèsia pot condicionar els tractaments que es facin a la boca.

La majoria de pacients amb agenèsies han d’iniciar un tractament d’ortodòncia, ja que, a causa de la falta de la dent o dents a la boca, les altres s’hagin mogut o desplaçat.

Aquest tractament pot consistir a obrir l’espai de la dent que falta o en tancar-lo, això depèn d’una sèrie de factors com poden ser: el nombre de dents que falten, el lloc, l’edat del pacient, la manera com tanca, la falta d’espai i, també, el perfil que té el pacient.

Lea más publicaciones relacionadas [título_original] en la misma categoría

Somos un pequeño grupo de personas apasionadas que han estado escribiendo artículos dentales durante los últimos años. Creemos que una buena salud oral es la clave para una vida feliz y saludable. Nuestro objetivo es proporcionar información precisa y actualizada sobre todos los aspectos de la odontología para que nuestros lectores puedan tomar decisiones informadas sobre su salud bucal.
Sabemos que elegir un dentista o un tratamiento dental puede ser abrumador, pero esperamos que nuestros artículos ayuden a que el proceso sea un poco más fácil.
Categorías principales

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button