คลินิกทันตกรรม

ประกันสังคม – จัดฟัน ฟอกสีฟัน ทำฟัน คลินิกทันตกรรมอโศกสกายเทรน ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา

ประกันสังคม – จัดฟัน ฟอกสีฟัน ทำฟัน คลินิกทันตกรรมอโศกสกายเทรน ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา – อัปเดตใหม่ 2023

เราเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมกลุ่มเล็ก ๆ ที่หลงใหลในการเขียนเพื่อสาธารณชนมานานกว่า 10 ปี ภารกิจของเราคือการให้ข้อมูลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้คนสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการดูแลทันตกรรมของพวกเขา
เรารู้ว่าสุขภาพช่องปากที่ดีเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี และเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้อ่านของเราบรรลุและรักษาสุขภาพฟันและเหงือกให้แข็งแรง

คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน

        ทุกคนที่ทำงานประจำกับหน่วยงานที่เป็นบริษัทห้างร้านคุ้นเคยกันดีว่า
ในแต่ละเดือนเราต้องถูกนายจ้างหักเงินสมทบประกันสังคมตามกฎหมายที่กำหนดไว้ว่า
ต้องหักเงินกี่เปอร์เซ็นต์ และนายจ้างจ่ายสมทบกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเงินก้อนนี้
ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้ศึกษาถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ หรือรู้เพียงคร่าวๆ
ในบางเรื่อง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับทันตกรรม ในความเป็นจริงก็คือ
ทำฟันใช้สิทธิประกันสังคมได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน

สิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรมมีอะไรบ้าง

ตามที่ระบุไว้ในพรบ.ประกันสังคม
ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับในกรณีเจ็บป่วยด้านทันตกรรมในกรณีต่อไปนี้ คือ

1. ถอนฟัน

        2. อุดฟัน

        3. ขูดหินปูน

        นับว่าเป็นการคุ้มครองครอบคลุมทั่วไปเกี่ยวกับด้านทันตกรรมที่ทุกคนจำเป็นต้องใช้บริการอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
และรวมไปถึงการทำทันตกรรมประดิษฐ์ (ฟันปลอม) หากมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป

เงื่อนไขที่จะได้รับสิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรม

       1.
ต้องเป็นบุคคลที่มีประกันตนตามพรบ.ประกันสังคม มาตรา 33 และมาตรา 39

        2. เป็นผู้ที่ส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า
3 เดือน ในช่วง 15 เดือนก่อนเข้ารับบริการด้านทันตกรรม

        เงื่อนไขข้อ 2 นี้ดีตรงที่
แม้ก่อนหน้านี้จะไม่ได้ส่งประกันสังคม เพราะว่างงานหลายเดือน
ก็ยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่าทันตกรรมได้ เนื่องจากคุ้มครอง 6 เดือนหลังลาออกจากงานอีกด้วย

วงเงินด้านทันตกรรมที่สามารถเบิกทดแทนจากประกันสังคมได้

จากสิทธิคุ้มครองการเบิกประกันสังคม
3 ประเภท มีรายละเอียดวงเงินคุ้มครองดังนี้

1. วงเงินไม่เกิน 900 บาท/ปี สำหรับกรณีขูดหินปูน
อุดฟัน ถอนฟัน รวมถึงผ่าฟันคุด

2. ค่าฟันปลอมและค่ารักษาต่อเนื่องอีก
5 ปีหลังจากใส่ฟันปลอม มีรายละเอียดดังนี้

        2.1 ไม่เกิน 1,300 บาท/5 ปี
สำหรับฟันปลอมแบบถอดได้ 1-5 ซี่ แต่ถ้าจำนวนฟันปลอมมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้ไม่เกิน
1,500 บาท/5 ปี

        2.2 ไม่เกิน 2,400 บาท/5 ปี
กรณีเป็นฟันปลอมทั้งชุด โดยแยกเป็นปากบนหรือปากล่าง

        2.3 ไม่เกิน 4,400 บาท/5 ปี
กรณีฟันปลอมทั้งปากบนและปากล่าง คือฟันปลอมทั้งปาก

การเบิกค่าทันตกรรมผ่านสิทธิประกันสังคมต้องทำฟันที่ไหน

     
   อาจมีการเข้าใจผิดว่า
ต้องเป็นโรงพยาบาลรัฐเท่านั้นจึงจะสามารถใช้เงินประกันสังคมได้ แต่ความเป็นจริงแล้ว
ไม่ว่าจะรักษาด้านทันตกรรมที่ใด ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน
ตลอดจนคลินิกทันตกรรมทั่วไปที่พรบ.ประกันสังคมระบุไว้ ก็สามารถใช้สิทธินี้ได้

คนไข้ต้องจ่ายเงินสำรองค่าทันตกรรมไปก่อนใช่หรือไม่ 

        ในอดีตนั้น คนไข้ที่เข้ารักษาด้านทันตกรรม
จะต้องชำระค่าทันตกรรมไปก่อนแล้วเอาใบเสร็จไปดำเนินการเบิกเงินประกันสังคมคืนมา
แต่ปัจจุบันนี้ มีเงื่อนไขใหม่ก็คือ สามารถใช้เงินประกันสังคมเข้ารักษาด้านทันตกรรมได้เลย
โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน ทั้งนี้ ต้องเช็คก่อนว่า
มีสถานพยาบาลไหนบ้างที่เข้าร่วมโครงการกับประกันสังคม ซึ่งแต่ละสถานพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐหรือเอกชนจะมีสัญญลักษณ์ระบุไว้ในที่ที่สามารถเห็นได้ว่า  “สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม
ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” ซึ่งนับว่าสะดวกกับคนไข้เป็นอย่างมาก และปัจจุบันนี้
มีสถานรักษาพยาบาลด้านทันตกรรมได้เข้าร่วมโครงการแล้วไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง

อนึ่ง
กรณีที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทันตกรรม คือ กรณีทั่วไป ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน
แต่ถ้าเป็นกรณีทำฟันปลอมนั้น ยังคงใช้หลักการเดิมอยู่คือ
สำรองจ่ายก่อนแล้วเบิกคืนในภายหลัง

คนไข้ของคลินิกทันตกรรมอโศก
สกายเทรน

        คลินิกทันตกรรมอโศก สกายเทรน
เป็นอีกหนึ่งสถานพยาบาลด้านทันตกรรมที่เข้าร่วมโครงการกับประกันสังคม ดังนั้น
คนไข้ที่เลือกรักษาฟัน ไม่ว่าจะเป็นการขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน ผ่าฟันคุดที่นี่
จึงได้รับความสะดวก เพราะไม่ต้องสำรองจ่ายค่าทำฟันเลย

ทำฟันปลอมที่ต้องสำรองจ่ายก่อน
ต้องเบิกค่าประกันสังคมอย่างไร

       หลังจากใช้บริการทันตกรรมแล้ว
ท่านสามารถติดต่อรับเงินคืนด้วยตัวเองหรือให้คนอื่นเป็นตัวแทนยื่นเอกสารหลักฐานแทนก็ได้
โดยต้องมีการมอบฉันทะ รับรองเอกสารสำคัญที่ไปยื่นให้เรียบร้อย
โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้

1. ใช้ใบเสร็จที่ต้องนำไปเบิกเงินภายใน 2 ปีตั้งแต่ใช้บริการด้านทันตกรรม

2.
นอกจากใบเสร็จรับเงินค่าทำฟันที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีแล้ว
ยังต้องใช้หลักฐานใบรับรองแพทย์ เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา เป็นหลักฐานประกอบ

3.
แบบฟอร์มการขอรับประโยชน์ทดแทน

4.
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของเราที่มีชื่อบัญชีและเลขที่บัญชี
เพื่อให้ทางประกันสังคมโอนเงินให้หลังจากได้รับอนุมัติเงินคืนแล้ว ทั้งนี้
ทางประกันสังคมได้อำนวยความสะดวก กำหนดธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยให้ใช้ได้ทุกธนาคาร
คือ ธนาคารกรุงไทย,
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารทหารไทย, ธนาคารธนชาต, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย,
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารออมสิน
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จะเห็นได้ว่า
การจ่ายเงินประกันสังคมนั้น เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ทำงานเอง
โดยได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
เป็นสวัสดิการที่รัฐวางมาตรการเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างร่วมมือกัน
เพื่อคุ้มครองยามจำเป็นต้องใช้จ่ายเมื่อเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือด้านทันตกรรม
ดังนั้น นอกจากจ่ายประกันสังคมทุกเดือนแล้ว
ทุกคนควรศึกษาเงื่อนไขการคุ้มครองเพื่อไม่ต้องยุ่งยากเมื่อต้องการใช้สิทธิ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม ประกันสังคม – จัดฟัน ฟอกสีฟัน ทำฟัน คลินิกทันตกรรมอโศกสกายเทรน ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา บทความที่เกี่ยวข้องในหมวดหมู่เดียวกัน

เราเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ชื่นชอบการเขียนบทความเกี่ยวกับทันตกรรมมาสองสามปีแล้ว เราเชื่อว่าสุขภาพช่องปากที่ดีคือหัวใจสำคัญของชีวิตที่มีความสุขและมีสุขภาพดี เป้าหมายของเราคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันในทุกแง่มุมของทันตกรรม เพื่อให้ผู้อ่านของเราสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของตนเองได้
เรารู้ว่าการเลือกทันตแพทย์หรือการรักษาทางทันตกรรมอาจเป็นเรื่องยาก แต่เราหวังว่าบทความของเราจะช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นเล็กน้อย
หมวดหมู่หลัก

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button